YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

Yenilenebilir enerji hava kirliliği, asit yağmurları, İklim Değişimi gibi birçok alanda zararlı etkileri olan çevre ve insan üzerinde tahrip edici olan yenilenemez enerji kaynakları ile kıyaslandığında daha az tahrip edici gözükebilir, lakin Yenilenebilir Enerji sunulduğu kadar masum, doğa dostu bir enerji de değil. Özellikle endüstriyel kullanım için devreye sokulursa ciddi zararlar neden olabilir. Birçok alternatif yaşam savunucusu yenilenebilir enerjinin eğer yerel ölçekte ve küçük çaplı kullanılırsa doğaya maliyetinin daha az olabileceğini belirtiyorlar.

Pradhnya Tajne -Altenergymag-Çev: Haşmet Demirel

Önümüzdeki 10-20 yıl içinde dünyadaki önemli sayıda ülke yenilenebilir enerji kullanma sözü verdi. Öte yandan, Çin gibi büyük miktarda karbon emisyonu ile meşhur olan ülkeler, sera gazı emisyon oranını önemli ölçüde azaltma sözü verdiler. Bu, yenilenebilir enerji santralleri inşa etme konusundaki hızlandırılmış bir odaklanma ile sonuçlandı. Bu sözlerin amacı, gezegende karbon emisyonlarının zararlı etkilerini azaltmak olsa da, inanıldığı gibi bu gibi girişimler çevreye karşı zararsız mı?

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na (IRENA) göre, 2014 yılında kaydedilen toplam yenilenebilir enerji sektörü net eklemeleri, yeni seviyelere ulaştı. 2014 yılında, küresel yenilenebilir enerji sektörü net eklemeleri 133 GW olarak kaydedildi. O yıldan bu yana hem yenilenebilir enerji kapasitesi dünya çapında artış gösterdi

IRENA tarafından yayınlanan bir rapordan elde edilen veriler, hidro elektrik enerjisinde kurulu kapasitenin 301,8 GW, ardından, rüzgârın 115,4 GW, güneş enerjisinde 38,2 GW, biyoenerji 13,5 GW ve jeotermalin 3,5 GW’luk bir kurulu kapasiteye sahip olduğunu ortaya koyuyor (rakamlar 2014 yılı verileridir).

Etiyopya Hedasi Barajı
Etityopya’nın Hedasi Barajı Bölgenin En Büyüğü.

Hydro – Elektrik enerjisi Devasa Taşkınlara Yol Açıyor

Hidroelektrik, küresel yenilenebilir enerji pazarına hâkim. Hidroelektrik hava kalitesine doğrudan etki etmez; Bununla birlikte, bir hidroelektrik rezervuarın inşası ve işletilmesi, çevre üzerinde çeşitli zararlı etkilere neden olabilir. Hidroelektrik enerjisini kullanmak için inşa edilen barajlar nehirlerin akışını büyük ölçüde etkilemektedir; bu da ekosistemleri değiştirebilir ve vahşi yaşamı ve insanları olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu devin yenilenebilir malzemeler arasında en çok olumsuz etkisi bir bölgenin taşmasıdır. Baraj içinde depolanan su bir defada salındığında, aşağı akan nehirlerin aniden seline neden olabilir. Bu, tarım arazisi, orman, yaban hayatı ve arazinin tahrip edilmesine neden olabilir. Örneğin, 2013 yılında Hindistan’daki Dhauliganga hidroelektrik istasyonu, santralin tamamen batmasına neden olan benzeri görülmemiş büyük taşkınlara neden oldu.

Kuşlar Ve Rüzgar Türbünleri Arasındaki Mücadelenin Kaybedeni Kuşlar.

Rüzgâr Aynı zamanda Kuşlar ve Yarasalar’a da ait

Ortak Araştırma Merkezi’nden (JRC) yapılan bir rapor, 2014’te rüzgâr enerjisinin Avrupa’ya% 8 elektrik sağladığını bildirdi. Bu rakamın 2020 yılına kadar% 12’ye çıkması bekleniyor. Rüzgar, küresel yenilenebilir enerji pazarında önemli bir paya sahiptir ve önümüzdeki birkaç yıl içinde rüzgar santrallerinin önemli bir kısmı dünya çapında inşa edilecek. Bununla birlikte, son yıllarda kuşlar ve diğer türler üzerindeki etkisi nedeniyle rüzgâr enerjisi sektörü yoğun bir inceleme altına girdi.

Ulusal Rüzgâr Koordinasyon Komitesi (NWCC) tarafından yapılan son bir gözden geçirme, rüzgâr türbinleriyle çarpışmaların ve hava türbin türbinlerinin neden olduğu hava basıncının çeşitli kuşlara ve yarasa ölümlerine neden olduğunu bulmuştur. Benzer şekilde, deniz rüzgar türbinleri deniz kuşlarına zarar verebilir.

Güneş – Toprak Erozyonu hakkında ne düşünüyorsun?

Güneş, muazzam bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bununla birlikte, güneş enerjisinin olumsuz etkileri arazi kullanımı, su kullanımı, yaşam alanı kaybı ve güneş panellerinin imalatında kullanılan zararlı malzemelerle ilişkilidir.

Şantiye ölçekli bir güneş enerjisi tesisi kurmak için geniş bir arazi alanı gerekir. Bu, mevcut arazi kullanımlarına müdahale edebilir. Birkaç dönümlük arazinin kullanılması, toprak sıkışmasına, erozyona ve drenaj kanallarının değiştirilmesine neden olan toprağın temizlenmesine ve derecelendirilmesine neden olabilir. Ayrıca, güneş enerjisi sistemleri, maden çıkarımı, arama, imalat ve bertaraf işlemi sırasında araziyi etkileyebilir.

Biyoenerji – Gerçekten Yeşil Değil

Elektrik üretiminde kullanılan biyokütle kaynaklarının bazıları bitkiler, orman ürünleri, tarımsal atıklar ve kentsel atıklardır. Biyoenerji hammaddesi ve hasat şekli, küresel ısınma emisyonlarıyla birlikte arazi kullanımını olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Örneğin, motorları çalıştırmak için kullanılan insan ve hayvan atığı karbon emisyonlarını düşürebilir, ancak zararlı metan emisyonunu artırabilir.

Ayrıca, biyoenerji oluşturmak için ağaç veya ağaç ürünlerini kullanmak, kendi sorunları ile birlikte gelir. Yeterli miktarda kereste toplamak için önemli ormanlık alanların temizlenmesi gerekmekte ve bu da topikal değişikliklere neden olmakta ve hayvan yaşam alanını tahrip etmektedir.

Jeotermal – Isıtma, Elektrik ve Zehirli Gazlar

Jeotermal enerji santralleri inşaatı, yüzeyinin altında sıcak kayalar bulunan alanları tanımlamak için yoğun Ar-Ge çalışmalarını gerektirir. Bu Ar-Ge maliyeti çok fazla; Ayrıca, yeryüzünde yeterince derin bir delik açmak için birçok finansman gerekir. Maliyetin yanı sıra, jeotermal enerjinin birçok dezavantajı vardır.

Jeotermal alanlar, zemin yüzeyinde delikler açıldığında kaçabilecek zehirli gazlar içerir. Ayrıca, aşırı derecede jeotermal enerji istasyonları depremlere neden olabilir.

Bu, yenilenebilir enerjilerin gezegeni olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermektedir. Ancak, yenilenebilir kaynaklar, karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olduklarından, dünyada kayda değer bir fark yaratıyor. Yenilenebilir kaynakların olumsuz etkilerini kontrol altında tutan çözümleri uygulamakta olan güç kapasitelerini genişleten bilim insanları, mühendisler, şirketler ve uluslar. Örneğin, bir toprak parçasını temizleyerek güneş enerjisi santralleri inşa etmek yerine, evler ve binalar büyük ölçekli bireysel güneş panelleri ile donatılabilir. Hâsılı Yenilenebilir enerji yerel ölçekte kullanılırsa doğaya maliyeti daha az hale gelebilir. (Altenergymag)

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Foto Galeri

Daha Fazla İçerik
DENİZLİ KENT ORMANINDA SESSİZ SEDASIZ AĞAÇ KESİMİ
%d blogcu bunu beğendi: