Vegan Festival

VEGAN FESTİVAL BAŞLIYOR

Hayvanların Yaşam Hakları ve Sömürüden Kurtulacakları bir yaşamı amaçlayan Vegan Felsefeye dikkat çekmek amacı ile düzenlenen Uluslararası İstanbul Vegfest, Kovid-19 pandemisi sebebiyle bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde ilk kez internet üzerinden evde düzenlenecek. 16 yabancı ve 40 yerli konuşmacının katılacağı vegan festivalin ayrıntılı programı açıklandı.

Nilgün Gökçen

Türkiye’de veganlık bilincinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için bu haftasonu 10 hayvan hakları örgütünün organizasyon paydaşlığında gerçekleştirilecek olan Uluslararası İstanbul VegFest 2020’nin programı açıklandı.

Festivalin Paydaşlarından Birisi de Hayvan Hakları İzleme Komitesi Hakim

Kovid-19 Önlemleri Nedeni İle İnternet Üzerinden Yapılıyor

Kovid-19 önlemleri sebebiyle bu yıl internet üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek olan Uluslararası İstanbul VegFest 2020, #YaşamaŞansVer sloganı ile veganizmi anlamak ve hayvan hakları mücadelesine katılmak isteyen herkese bir kez daha kapılarını açıyor. Vegan hukukçuları, sporcuları, foto-muhabirlerini ve tıp doktorlarını bir araya getiren festival, hayvan hakları ve hayvan özgürlüğü aktivistleri ile birlikte toplumsal adalet ve vicdan çemberini genişletmeyi umuyor.  

Festival, Hayvan Hakları Ve Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri İle Birlikte Toplumsal Adalet Ve Vicdan Çemberini Genişletmeyi Umuyor.
Zoom Webinar Üzerinden Düzenlenecek Etkinliklerde Çeviri de Olacak

Ücretsiz video konferans uygulaması Zoom Webinar üzerinden düzenlenecek vegan festivalde, 9 panel ve 6 atölyenin yanı sıra müzik performansları, video ve belgesel gösterimleri olacak. Katılımcıların konuşmaları, festival boyunca profesyonel tercümanlar aracılığıyla eşzamanlı olarak Türkçe ve İngilizceye çevrilecek.Festivalin web sitesi https://vegfest.istanbul ve @vegfestist sosyal medya hesaplarından
paylaşılacak Zoom bağlantısı üzerinden 20 ve 21 Haziran tarihlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek festivalin katılımcılarıyla ilgili bilgiler ve ayrıntılı program akışı yine festivalin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında.

Zoom Webinar Üzerinden Düzenlenecek Vegan Festivalde, 9 Panel Ve 6 Atölyenin Yanı Sıra Müzik Performansları, Video Ve Belgesel Gösterimleri Olacak.
Vegan Felsefeyi Geniş Kitlelere Ulaştırmayı Hedefliyor

Etik, sağlık ve çevresel nedenlerle hayvan kullanımını ve her türlü hayvansal ürünü tüketmeyi reddetme üzerine kurulu vegan felsefe, aynı zamanda hayvanların esaret altında tutulmasına, deneylerde, hayvanat bahçelerinde, yunus parklarında, hayvanlı sirklerde ve gelenekselleştirilen yarış ve dövüşlerde sömürülmesine karşı çıkan bir düşünce ve yaşayış biçimi. Vegan felsefeyi geniş kitlelere ulaştırma amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, aynı zamanda hayvan özgürlüğü aktivizminin farklı alanlarda nasıl yürütülebileceğini ve geliştirilebileceğini çeşitli konuklarla birlikte katılımcılara aktarmayı hedefliyor.

Festivalin Gündeminde Hayvanların İnsan Kullanımı İçin Düşüncesine Kökten itiraz Olan ve Canlılar Arasında Eşitliği Amaç Edinen Hayvan Özgürlüğü de Güçlü Bir Biçimde Mevcut
Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri Festivalin Paydaşları

Deneye Hayır Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Hayvanlara Adalet Derneği, İstanbul Vegan İnisiyatifi, Save Movement Türkiye, Vegans Live Forum ve Yunuslara Özgürlük Platformu’nun paydaşlığında düzenlenecek etkinlik, iki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan pek çok ismi internet üzerinden ağırlayacak. Katılımcıların konuşmaları, festival boyunca profesyonel tercümanlar aracılığıyla eşzamanlı olarak Türkçe ve İngilizce’ye çevrilecek.

Program Hayli Zengin
Festival Alışılageldiği Gibi Eğlence ve Tüketim Amaçlı Değil Esas Olarak Bir Bilinç Yükseltme Hedefi Güdüyor


Uluslararası İstanbul Vegfest 2020 Programı
20 Haziran Cumartesi
11:00 | Açılış Konuşması | Ebru Arıman | TVD Başkanı ve Kurucusu
11:30 | Atölye: Yoga | Sema Gökırmak | Antalya Yoga
12:00 | Atölye: Nasıl Yapılır: Raw Vegan Truffle Yapımı | Ebru Dündar | Cico Cebali
Kurucusu
12:30 | Konuşma: Veganlığa Canlandırıcı Yaklaşım | Canay Atalay | Conscious Learning
Tribe Eş Kurucusu
13:00 | Konuşma: Veganlarla Alay Eden 33 Yıllık Bir Etoburun Hikâyesi | Sertaç Aktan |
Gezeteci & Yazar
13:30 | Panel: Sağlık Sektörünün Veganlığa Bakış Açısı | TRT Haber spikeri Oya Eren
moderatörlüğünde İç Hastalıkları Uzmanı ve Kardiyolog Dr. Murat Kınıkoğlu ile İç
Hastalıkları & Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Munkhtsetseg Banzragch-Yağcı katılımıyla
14:30 | Konuşma: İdealistler: Dünyayı Her Seferinde Bir Fikirle Değiştirmek | Federico
Callegari | Voicot & #Difusionv Eş Kurucusu
15:00 | Konuşma: Türcülük ile Diğer Zulüm Biçimleri Arasındaki Bağlantı | Pattrice Jones |
VINE Sanctuary Eş Kurucusu & Koordinatörü
15:30 | Panel: Kuir Vegan Tahayyüllerimiz | Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü
Fatma Biltekin moderatörlüğünde İstanbul Vegan İnisiyati’nden Vegan Aktivist Ezgi Dilara
Akdağ, 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi Gönüllüsü Refika Kortun ve Cinsel
Şiddetle Mücadele Derneği’nden Vegan Aktivist Özge Özgüner katılımıyla
16:30 | Konuşma: Beslenme ve Sağlık Arasındaki Bağlantı | Dr. Neal Barnard | Sorumlu
Tıp Doktorları Komitesi (PCRM) Kurucusu

Hayvan Özgürlüğü, Hayvan Hakları ve Veganlık Festivalin Amacını Teşkil Ediyor

2 BÖLÜM
17:00 | Panel: Ön Saflarda Mücadele Eden Kadınlar: Edinilen Ders ve Deneyimler | Animal
Save Movement Koordinatörü Ayşe Deniz Kavur moderatörlüğünde, Veteriner Hemşire
Shakira Free Miles, Hayvan Hakları Aktivisti Michalle Berghäll, Meat the Victims Kurucusu
Leah Doellinger ve Hayvan Özgürlüğü Aktivisti Shivonne Engen katılımıyla
18:00 | Sevgi ve Kurtuluş Hikâyeleri: Hayvan Foto Muhabirliği | Jo-Anne McArthur | We
Animals Media Kurucusu
18:30 | Konuşma: Animal Save Movement Hareketinde Tolstoy’un Etkisi | Anita Krajnc |
The Animal Save Movement Kurucusu
19:00 | Sunum: Küresel Hayvan Özgürlüğü Hareketinin Bir Parçası Olmak | Doğa Giray |
Save Movement Türkiye Organizatörü
19:30 | Konuşma: Konu Kapanmıştır: Vegan Yaşam Sağlıklıdır | Didem Varol | Bütünsel
Bitkisel Beslenme
20:00 | Konuşma: İnsan Dışı Hayvanlar için Verdiğimiz Hukuki Mücadele | Steven M. Wise
| Nonhuman Rights Project Kurucusu & Başkanı
20:30 | Panel: Türkiye’de Hayvan Hakları Aktivizmi | Animal Save Movement & Mutlu
Vegan’dan Pozitif Psikolog Öykü Büyükdere moderatörlüğünde İstanbul Vegan
İnisiyatifi’nden Vegan Aktivist Doğa Altınsay, TVD Kurucusu ve Başkanı Ebru Arıman,
Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Fatma Biltekin, Hayvanlara Adalet Derneği
Başkan Yardımcısı Av. Melike Özdemir ve Yunuslara Özgürlük Platformu Eş Kurucusu &
Sözcüsü Öykü Yağcı katılımıyla

Vegan Felsefe, Aynı Zamanda Hayvanların Esaret Altında Tutulmasına, Deneylerde, Hayvanat Bahçelerinde, Yunus Parklarında, Hayvanlı Sirklerde Ve Gelenekselleştirilen Yarış Ve Dövüşlerde Sömürülmesine Karşı Çıkan Bir Düşünce Ve Yaşayış Biçimi.


21 Haziran Pazar
11:00 | Atölye: Meditasyon | Itır Binay | Dharmacharini Varadhi
11:30 | Sunum: Vegan Akademi Projesi | Eşref Balcı | TVD Yönetim Kurulu Üyesi & Etkinlik
Koordinatörü
12:00 | Panel: Herkes için Vegan Aktivizm: Covid-19’dan Çıkarılacak Dersler | Think Like A
Vegan yazarlarından Emilia Leese ve Citizen Kind Kurucusu Emma Osborne katılımıyla
13:00 | Konuşma: İnsan Nedir? İnsan ve Hayvan Arasındaki Şeffaflaşan Sınırlar | Filiz
Mungan | Çizer & İç Mimar
13:30 | Panel: İnsancıl Bilim, İnsancıl Eğitim ve Yenilikçi Alternatifler | Deneye Hayır Derneği
Başkan Yardımcısı Dr. Oğuzcan Kınıkoğlu moderatörlüğünde InterNICHE Koordinatörü
Nick Jukes ve Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hakan Şentürk katılımıyla
14:30 | Atölye: Ev Yapımı Vegan Temizlik Alternatifleri | Itır Kaşıkçı | Zehirsiz Ev Zulümsüz
Emek Kollektifi (zeVzek) Kurucusu
15:00 | Panel: İklim Krizi ve Veganizm | Açık Radyo Programcısı Işıl Karaelmas
moderatörlüğünde Biyoçeşitlilik Uzmanı & FFL Eğitmeni Canan Orhun ve Fridays For
Future üyesi Kayra Balıkçı katılımıyla

16:00 | Konuşma: COVID-19 Kapsamında Gıdayı Yeniden Değerlendirmek | Dr. Neal
Barnard | Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi (PCRM) Kurucusu
16:15 | Konuşma: Hayvan Kullanımı ve Küresel Salgınlar | Dr. Michael Greger | Tıp
Doktoru & Klinik Beslenme Uzmanı
16:30 | Atölye: Evde Bahçecilik ve Kompost Yapımı | Nilgün Engin | Animal Save
Movement Üyesi
17:00 | Panel: Sportif Performans ve Veganizm | TVD Başkan Yardımcısı Efe Cem Elçi
moderatörlüğünde Bisikletçi Melih Şentürk, Yoga & Spor Eğitmeni Taylan Ural ve Sporcu
Itır Uz katılımıyla

3
18:00 | Konuşma: Küresel Salgınlar ve Veganlık | Dr. Emrah Altındiş | Boston College
Biyoloji Bölümü Asistan Profesor & Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
18:30 | Atölye: Nasıl Yapılır: Vegan Muffin Yapımı | Şebnem Turhan | Gazeteci & Basit
Vegan Kurucusu
19:00 | Konuşma: Farklı Yaşamlar | Hatice Doruyol ve Melih Onay | Vegan Aktivist &
Atölye Ash Kurucuları
19:30 | Konuşma: Daha Güçlü Bir Hayvan Hakları Hareketi İçin 3 Strateji | Jake Conroy |
The Cranky Vegan
20:00: | Konuşma: Duygusal Aktivizm | Shaun Monson | Earthlings & Unity Belgesellerinin
Yönetmeni & Nation Earth Kurucusu
20:30 | Panel: Vegan Aktivizmde Vaka İncelemeleri | Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi
Yürütücüsü Bekir Gönen moderatörlüğünde Çanakkale Vegan İnisiyatifi’nden Vegan Aktivist
İrem Kasap, Bursa Vegan İnisiyatifi’nden Vegan Aktivist Ulaş Günsoy, İzmir Vegan
İnisiyatifi’nden Vegan Aktivist Can Demir ve Vegvorous Eş Kurucusu Vegan Aktivist Elif
Nazlıgül Çınaroğlu katılımıyla
21:30 | Belgesel Gösterimi: Earthlings

Festival Konuşmacıları

Anita Krajnc
Anita Krajnc
Ass. Prof. Emrah Altındiş

Ass. Prof. Emrah Altındiş
Canay Atalay

Canay Atalay
Doğa Giray

Doğa Giray
Dr. Michael Greger
Dr. Michael Greger
Dr. Neal Barnard

Dr. Neal Barnard
Ebru Arıman

Ebru Arıman
Eşref Balcı

Eşref Balcı
Federico Callegari
Federico Callegari
Filiz Mungan

Filiz Mungan
Hatice Doruyol
Hatice Doruyol
Jake Conroy
Jake Conroy
Jo-Anne McArthur

Jo-Anne McArthur
Melih Onay
Melih Onay
Pattrice Jones
Pattrice Jones
RD. Didem Varol

RD. Didem Varol
Sertaç Aktan

Sertaç Aktan
Shaun Monson
Shaun Monson
Steven M. Wise

Steven M. Wise

İletişim:
Efe Cem Elçi, Vegan Derneği Türkiye, 0534 892 7559
Fatma Biltekin, HAKİM, 0506 943 8674

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Foto Galeri

Daha Fazla İçerik
Tecavüze Uzman Çavuş
İSTİSMARA BİR MASUMU DAHA KURBAN VERDİK
%d blogcu bunu beğendi: