Kuzguncuk Eski Mahalle Dokusunu Koruyor

KUZGUNCUĞA BEDEL ÖDETİLİYOR

İBB tarafından kentsel dönüşüm kararı alınan 16 Mahalle arasında yer alan Üsküdar’ın Tarihi Kuzguncuk Mahallesinde Kentsel Dönüşüm kararı uygulamaya geçiyor. Kuzguncuk Mahallesi’nin bir kısmında kentsel dönüşüm amaçlı plan, proje ve analiz çalışmaları yapıldığı belirtildi. Gerekçe olarak da riskli yapıların olması gösterildi.

İstanbul da AKP’ye oy vermedikleri ve mahallelerine sahip çıkıp, kentliliklerinden taviz vermeyen bir tavır içinde oldukları için AKP İstanbulunTarihi Kuzguncuk Mahallesini kentsel dönüşüm adıyla yandaş müteahhitte peşkeş çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında İstanbul Boğazı’nda yer alan Üsküdar’da bulunan 16 mahalle için aldığı kentsel dönüşüm kararı uygulama aşamasına geldi. İBB Meclis oturumunda oy çokluğu ile alınan karara göre bu mahallelerden biri de Kuzguncuk.

Boğaza Nazır Kuzguncuk Eski İstanbul Özelliğini Hala Taşıyor

Kentsel Dönüşüm Kararı Alınan 16 Mahalleden Biri

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli imzası ile yayınlanan habere göre 16 mahalleden biri olan Boğaz’ın incisi Kuzguncuk Mahallesi İBB tarafından “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edildi. Karar 13 Temmuz 2018 tarihli İBB Meclis oturumunda oyçokluğu ile alındı.

Konuya ilişkin hazırlanan raporda, 17 Kasım 2017 tarihli İBB Başkanlık onayı doğrultusunda Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi’nin bir kısmında kentsel dönüşüm amaçlı plan, proje ve analiz çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Üzerinde Riskli Yapılar Varmış

Üzerindeki riskli yapılaşma nedeniyle güvenli ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel dokunun elde edilmesi, gayri yasal ve sağlıksız gelişmiş yerleşim alanlarının sağlıklı, yaşanabilir mekânlara dönüştürülmesi, yakın çevrede yaşayanların sosyal ve fiziki imkânlarının gelişmesi, eksikliği hissedilen kentsel donatı alanlarının sağlanması amacıyla İBB mülkiyeti ve hissesinde bulunan 89 bin metrekarelik alan ele alındı. Söz konusu alanda bulunan güvensiz yapı stoku ve kentsel standartların yetersizliği nedeniyle Üsküdar ilçesinin olası deprem riskine karşı hazırlık hale getirilmesi sürecinde niteliksiz çevre yaşam alanlarının sağlıklı bir şekilde yeniden yaratılması amacıyla bu alanın “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi talep edildi.

Kuzguncuk Boğaziçi Etkilenme Alanında Kalıyor
Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Edilmesi Talep Edilen Parseller Mevcut Planlarda “Boğaziçi Etkilenme Alanı”nda Kalıyor

Boğaziçi Etkilenme Alanında Kalıyor

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi talep edilen parseller mevcut planlarda “Boğaziçi etkilenme alanı”nda kalıyor. Mahallede 167 bina bulunuyor. Bu binaların 87’si tek katlı, 43’ü iki katlı, 22’si üç katlı, 8’i dört katlı, 5 tanesi beş katlı, 2 tanesi de 6 katlı. Talebe ilişkin yapılan değerlendirmede, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesi düşünülen alanın konut dokusunun yenilenmesi hedeflendiği kaydedildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kentsel Yenileme Komisyonu’nun ortak kararı ile Kuzguncuk Mahallesi’nin 89 bin metrekaresi “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edildi. Her türlü analiz, tasarım, proje, plan çalışması ve uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Kuzguncuk Bizanstan Bu Yana Yerleşimi Olan Bir Tarihi Mekân.

Tarihi Mekân

Kuzguncuk Bizanstan bu yana yerleşimi olan bir tarihi mekân. Eski adın “Hrisokeramos” olduğu ve “Altın Kiremit” anlamına gelen bu adın yerleşmeye, II. İustinos(hd 565-578) tarafından yaptırılmış olan, çatısı altın yaldızlı kiremitlerle kaplı bir kiliseden geldiği yazılmaktadır. Kuzguncuk adının kökeniyle ilgili görüşlerden biri, eskiden “Kosinitza” adıyla anılan semtin, bu adının bozularak “Kuzguncuk” olduğu şeklinde. Evliya Çelebiye göre ise bu ad, II. Mehmed (Fatih) zamanında (1451-1481)buraya yerleşmiş “Kuzgun Baba” adlı bir veliden kaynaklanmış. İstanbul’un Asya kesimindeki ilk Musevi yerleşim bölgesi Kuzguncuk’tur. Musevilerin buraya geliş tarihleri bilinmemekle birlikte, 17. yüzyıl kaynaklarında Kuzguncuk’un bir Musevi köyü olarak anılıyor.

Kuzguncuk Bostanı Ya da Diğer Adı İle İlya’nın Bostanı Bildiğimiz Bostanlardan Değil

Tarihi Bostanı Hala Korunuyor

Kuzguncuk Bostanı ya da diğer adı ile İlya’nın Bostanı öyle sizin bildiğiniz bostanlardan değil. Burası Kuzguncuk halkının nefes aldığı, sosyalleştiği, akşamları sinema izledikleri, özel günlerini kutladıkları bir yaşam alanı. Ayn zamanda da İstanbul’un içinde son kalan bostanlardan biri. Çünkü Kent Kültürü hala diri olduğundan. İnsanların içinde huzur bulduğu, şahane bir mesire alanı ama mangal kokuları yok. Böyle olduğu için burası öyle piknik yapıp çöplerin ortada bırakılacağı bir mesire alanı değil

Can Yücelde Kuzguncuk Seven Sanatçılardandı
Can Yücel Kuzguncuğun Müdavimlerindendi

Sanatçıların ve Üniversite Hocalarının Sevdiği Bir Yer

Tarihi bir değeri olan Kuzguncuk Bostanı’nda, kuzguncuk halkı tarafından her yıl Festivaller ve Hıdırellez şenlikleri yapılmaktadır. Son dönemlerde Kuzguncuk, İstanbulluların tercih ettikleri bir semt haline gelmiş ve budan dolayı da eski evlerin restorasyonu hızlandı. Kuzguncuk, yine de İstanbul’un, geleneksel Boğaziçi köylerinin özelliklerini bir ölçüde taşımayı sürdüren yerleşmelerinden birisi.   Sanatçıların, entelektüellerin ve Akdemisyenlerin tercih ettiği bu semt hala İstanbullu diyeceğimiz kentli insanların yaşadığı bir mekân. Burayı cazip kılan özelliklerden birisi de üç dinin kutsal ibadet mekânlarının yan yana olduğu bir semt olması. Tüm bunlar burayı rant yönünden çekici kılıyor.

Kentsel Dönüşüm Rantsal Dönüşüm
Kentsel Dönüşümle Kuzguncuğun da TOKİ’leşme Riski Var

Kentsel Değil Rantsal Dönüşüm

Kentsel Dönüşümün kentin depreme dayanıklı hale gelmesi olduğunu iddia eden AKP’nin şu ana kadar deprem için birinci dereceden risk altında olan yerlerde değil de genellikle tarihi ve kentsel rant değeri gerçekten de yüksek yerlerde kentsel dönüşüm uygulaması Şehir Plancıları Odası başta olmak üzere şehirciler tarafından amacına uygun olmadığı kentsel dönüşümün tamamı ile bir pazarlama projesi olduğu belirtilmekte. (Kaynak: Sözcü)

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Foto Galeri

Daha Fazla İçerik
Sait Faik Öykü Ödülü Ethem Baran'ın
SAİT FAİK ÖYKÜ ÖDÜLÜ BARAN’IN
%d blogcu bunu beğendi: