Jeotermal Enerji
Jeotermal Enerjinin Avnatajları Olsa da Doğaya Cİddi Zararları Olabiliyor

JEOTERMAL ENERJİNİN DEZAVANTAJLARI ÇOK FAZLA

Jeotermal enerji fosil kaynaklı enerjilere oranla daha “temiz!” olsa da ekolojik yönden doğaya zarar verecek pek çok etkiye sahiptir. Doğal Yaşamın bozulması atmosfere hidrojen sülfür gibi olumsuz gazların verilmesi, zehirli ağır metal atıklar, daha önemlisi deprem riski nedeni ile dikkatle kullanılacak bir enerji kaynağıdır.

Jeotermal enerjinin dezavantajları, birçok faydası olmasına rağmen göz ardı edilemez. Uzun vadede jeotermal enerjinin avantajları dezavantajlardan ağır basar, ancak birçok insan için dezavantajlar farklı bir enerji seçimi yapacak kadar ağırdır. Jeotermal Enerjinin Temel Dezavantajları şöyle sıralanabilir.

Jeotermal Enerjinin Dezavantajları Azımsanacak Gibi Değil

Sınırlı Erişilebilirlik

Jeotermal enerji santrali, mesela Kaliforniya, İzlanda ve İtalya gibi, zaten kırılmış toprak kabuğuyla jeotermal kaynakların bol olduğu alanlarda en iyi sonucu verir. Mevcut teknolojiler, esas olarak “Ateş Çemberi” (Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen volkanik bir bölge) yakınında bulunan jeotermal rezervuarlardan jeotermal enerji geri kazanımını sınırlandırmaktadır. Yüksek volkanik aktiviteye sahip bu alanda jeotermal enerjinin toplanması ve kullanılması kolaydır. Yüksek Volkanik aktiveteye sahip olmayan, yeterince bol kaynak olan yerler dışında jeotermal enerji üretimi ekonomik değildir. Zorluk, ısıyı enerji santrallerine veya evlere ve binalara aktarmaktır. Bunu yapmak için jeotermal şirketler, kuyu kazma ve boru hattı döşeme,  borular için çimento kılıfları vb kullanmaktadırlar. Bunların hepsi de maliyeti etkiler.

Jeotermal Ekonomik Maliyeti
Jeotermal Enerji Eğer Kaynak Açısından Zengin Bir Noktada Değil İse Olan Kaynaktan Alınıp Taşınmayı Gerektireceğinden Ekonomik Değildir. Buna Rağmen Jeotermal Enerji Yüksek Yatırım Maliyetleri Nedeni ile Pahalı Bir Enerji Olabilir.

Yüksek Sermaye Maliyeti

Sondaj kuyuları ve jeotermal enerji santrallerinin inşası ile ilgili ön maliyet fosil yakıt bazlı sistemden nispeten daha yüksektir. Sıcak kayalar ve kumlu alanlarda sondaj söz konusu olduğunda riskler ve teknik zorluklar da vardır. Tüm bunlar Enerji maliyetini arttıran faktörlerdir tam da bu nedenle enerji maliyetindeki yükseklikler nedeni ile eğer doğrudan kaynaktan alınmıyorsa daha yüksek fiyatı olabilir.  Jeo

Jeotermal Enerji Santralleri Ve Elektrik Fiyatları

Bu enerji (Dünya’nın iç termal enerjisi ) kullanılarak elektrik üretmek için de kullanılır. Temelde bir kömür veya nükleer santralle aynı şekilde çalışırlar, temel fark ısı kaynağıdır. Dünya’nın ısısı bir kömür santralinin kazanının veya bir nükleer santralin reaktörünün yerini alır. Sıcak su veya buhar elektrik üreten bir türbine güç sağlar. Bu santrallardan elde edilen enerji için yüksek kurulum maliyetleri söz konusudur. Enerji fiyatı birçok yerde kWh başına 0,03 ila 0,035 dolar arasında satılıyor. Bugün inşa edilen bir elektrik santrali muhtemelen kWh başına yaklaşık 0.05 $ gerektirecektir. Bazı tesisler yoğun talep dönemlerinde daha fazla ücret alabilir.

Jeotermal Su Kullanımı
Jeotermal Enerji Santrallarında Kullanılan Su Oranı Genellikle Geri Dönen Su Oranından Daha Fazladır, Bu Nedenle Genellikle Ekstra Su Kaynaklarına İhtiyaç Vardır Ve Bu Su Kirliliğine Yol Açar, Sucul Yaşamı Olumsuz Etkiler.

Ekstra Su Kullanımı Gerektirir

Sıcak su veya buhar bir dizi kuyu ile Dünya’nın kabuğuna yakın kayaçlardan çıkarılır ve santrali besler. Çoğu jeotermal santralde, yerden çekilen su, yer altına geri döner. Kullanılan su oranı genellikle geri dönen su oranından daha fazladır, bu nedenle genellikle ekstra su kaynaklarına ihtiyaç vardır ve bu su kirliliğine yol açar, sucul yaşamı olumsuz etkiler.

Jeotermal Enerji Toprak
Isıl Enerji Santrallarının Atıkları Toprakta Birikerek, Toprağı Zehirler.

Jeotermal Enerji Kullanımının Doğaya Etkileri

Isı enerji santrali, su ve ısı rezervuardan çekilirken etraflarındaki arazinin batmasına neden olabilir.

Bazen çevreleyen toprak ve kaya katmanları kırılabilir. Bu, çevredeki zeminin ufalanmasına ve çökmesine neden olabilir. Bu da yollar ve yakınlarda obruk oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle, uzmanlar jeotermal enerjiyi çıkarmak için yeni bir sondaj deliği açmadan önce doğal çatlakları ve diğer jeolojik oluşumları inceliyorlar ve orada riskli bir durum varsa ya sondaj kuyusu açılmıyor ya da zemini sağlamlaştırıcı önlemler mümkünse bu yol başvuruyorlar.

Jeotermal Enerji'nin Doğaya Etkisi
Jeotermal Enerji’nin Doğaya Etkisi Büyük. Kurulum Aşamasında Verimli Toprak Katmanları Sıyrılıyor, Arazide Ağaçlar varsa Kesiliyor ve Santral İşletimi, Kurulumu Sürecinde Vahşi Yaşam Bundan Etkilenebiliyor.

Ekolojik Yaşam Bozulabilir

Ayrıca, böyle bir enerji santralinin inşası yakınlarındaki ağaçlar,  çayır bitkileri, yaban hayatı ve kuşlar gibi doğal ekosistemleri altüst edebilir oradaki yaşamı bozabilir. Bitki, türlerinin herhangi biri için doğal yaşam döngüsünü bozabilir veya doğal güzelliğe arazi manzarasına olumsuz bir etkisi olabilir.

Jeotermal Enerji Deprem
Jeotermal Enerji İçin Yapılan Sondaj Esnasında Bölgede Sismaik Aktivitesi Yüksek Faylar Varsa Onlardaki Sismiteyi Arttırarak Depremleri Tetikleyebilir.

Depremleri Tetikleyebilir

Buna ek olarak, sismik faaliyetin bugüne kadar küçük olduğu bildirilmesine rağmen, daha derin delmenin bir depreme neden olma potansiyeli vardır. Geleneksel sondaj, gözenek alanlarında ve doğal kırıklarında su veya buhar sıkışmış kumtaşı gibi sıcak kayalara girer. Sondaj yapılan bir delik bu kırıklarla kesiştiğinde, ani basınç düşüşü nedeniyle su buhara dönüşür- tıpkı kapak çıkarıldığında bir soda şişesinden çıkan kabarcıklar gibi.

 Jeotermal Zeminde Kırıklar
Jeotermal Enerjinin Sondajı Esnasında Zeminde Çatlaklar Oluşabilir. Çevredeki Kaya Katmanları Ufalanabilir.

Buharı Çıkarma Süreci Zemindeki Kırıkları Şiddetlendirir.

Buhar kuyu deliğine yükselir ve yüzeydeki buhar basıncı elektrik üretmek için bir türbini döndürür. Bazen bitki su seviyelerini yükseltmek için suyun bir kısmını rezervuara geri gönderir. Sondajın kendisi depremlere neden olmaz, ancak buhar çıkarma ve su dönüşü, arıza veya kırık hatları boyunca yeni kararsızlık üreterek bunu yapabilir

Jeotermal Enerji Sera Gazları
Isıl Enerjinin Fosil Yakıt Enerjisinden Çok Daha Temiz Olduğu Düşünülse de, Yine de Özellikle Karbondioksit Ve Hidrojen Sülfür Olmak Üzere Bazı Sera Gazlarını Atmosfere Salmaktadırlar.

Sera Gazları ve Atık Ürünleri

Yeryüzü Isısını kullanan bu enerjinin fosil yakıt enerjisinden çok daha temiz olduğu düşünülse de, yine de çevreye, özellikle karbondioksit ve hidrojen sülfür olmak üzere bazı sera gazlarını atmosfere salmaktadırlar. Fosil Kaynaklı yakıtlarla kıyaslandığında daha düşük olsa da sonuçta düşük oranda da olsa bu enerjinin de –su buharı da hesaba katılırsa daha yüksek oranda-sera etkisine dolaylı katkısı söz konusudur.

Jetotermal Enerji Atık Su
Jeotermal Rezervuarlardan Gelen Su, Arsenik, Cıva Ve Selenyum Gibi İnsan Sağlığı İçin Toksik Olan Bazı Kimyasallar İçerir. Bu Su Bazı Zararlı Metalleri Ve Mineralleri İçeren Sudur. Bazı Şirketler Bunu Akarsulara Yollayarak Zehirleyici Bir Kirliliğe Yol Açar.

Zehirli Atıklar

Ayrıca, jeotermal rezervuarlardan gelen su, arsenik, cıva ve selenyum gibi insan sağlığı için toksik olan bazı kimyasallar içerir. Enerji santralleri tarafından üretilen atık ürünler tuzlu su olarak bilinir. Bu, çekilen ve bazı zararlı metalleri ve mineralleri içeren sudur. Bunlar arasında aşındırıcı tuzlar, silika, altın, gümüş, platin ve hidrojen sülfür bulunur. Bu nedenle şirketler, bu elementlerin çevredeki ortama ve kuyu, rezervuar veya yüzey suyu kütlelerinin yakınındaki kirletici maddelere sızmamasını sağlamalıdır. (Kaynak: Eco Ambassador)

Not: Bu olumsuz etkiler yüksek çevre standartlarına sahip ülkelerde gerekli önlemler ve denetimlerle önlenebiliyor. Dahası bu ülkelerde Jeotermal Enerji santralları kesinlikle ÇED süreci oluşturulmadan kurulmuyor ve bu taahhütlere uyulduğu denetlenmelerde saptandığında öncelikle yüksek cezalara maruz kalmakta ve eksikler giderilene dek faaliyet durdurma uygulanmakta. Dahası tarım arazilerine, yerleşim yerlerine yakın yerlerde santral kurulumuna izin verilmemekte. Bizde ise ne ÇED süreci takip edilmekte-ki son zamanlarda ÇED engelli de kaldırıldı- ne de taahhütlere yönelik denetim yapılmakta. Bütün bunların yanında olumsuz etkileri minimize etmek için çıkartılan sular mutlaka arıtılmaktayken bizde arıtılmıyor, ha keza yüzeye çıkan su kullanıldıktan sonra geri yeraltına deşarj edilmekte. Bizde ise ırmaklar atık kanalı olarak kullanılarak bu deşarj işlemi de arıtmada yapılmamakta. Yani bizde bu enerji de tıpkı diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi ekstra zarar verici hale gelmekte. Bunun tek nedeni ise şirketler için her tür kolaylığı ilke edinen kapitalist piyasacı AKP’nin denetimsiz ve hatta denetimsizliği, vurdumduymazlığı teşvik edici çevre düşmanı siyasettir.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Foto Galeri

Daha Fazla İçerik
Nijerya Devlet Başkanı Buhari Yiyecek İthal Edecek Paramız Yok Dedi
‘YİYECEK İTHAL EDECEK PARAMIZ YOK’
%d blogcu bunu beğendi: