izmirli sosyalistler

İNSANLAR DEVLETİN ORGANİZE EDEMEDİĞİ YARDIMLARI DEVRİMCİLERE VERİYOR

İzmir’de yaşanan depremin ardından sosyalist parti ve örgütler yardım çalışmaları gerçekleştiriyor. Örgütlü yapılar oldukları için ilk andan itibaren hemen faaliyete geçmişler. Tüm çalışmalarını dayanışma anlayışı üzerine kuran sosyalist örgütlenmeler hiçbir biçimde reklamasyona gitmeden deyim yerinde ise hamallık diye tabir edilen somut işler için kollarını sıvamışlar. Doğal olarak bu çabalarının sonucu olarak da halk diğer kuruluşlardan daha fazla onlara güvenip taleplerini de onlara iletmişler. ESP’nin sözü ile “Devletin AFAD, Kızılay gibi onlarca kurumu olmasına rağmen organize edemediği yardımları güvendikleri devrimcilere ulaştıran emekçiler birbirini koruyor”

Başta Bayraklı, Bornova ve Buca olmak üzere İzmir’de depremin ardından çeşitli noktalarda kurulan çadırlarda binlerce depremzede kalıyor. Depremin kente getirdiği büyük yıkımın ardından sosyalist parti ve örgütler de yardım çalışmaları yürütüyor. Kimileri dayanışma ağları kuruyor ve halkın acil ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliyorken, kimileri ise kadınlar ve çocuklar için sosyal çalışmalara yoğunlaşmış durumda. İzmir’de yardım ve dayanışma çalışmalarına katılan sosyalist örgütler mevcut durumu ve neler yaptıklarını anlattılar. Deprem bölgesinde çalışma yürüten sosyalist parti ve örgütlerden Emek Partisi/Emek Gençliği, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Gençlik Komiteleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Kavga Sosyalist Dergi, Öğrenci Faaliyeti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) temsilcileri yaptıklarını anlattılar,

Emek Gençliği: İhtiyaç Listelerinin Dağıtımını Gerçekleştirdik

 Emek Gençliği olarak depremin olduğu ilk andan itibaren daha önceki afet dönemlerinin de deneyimleriyle hızlıca bir dayanışma ağı oluşturma kararı aldık. Öncelikle sosyal medyadan bir duyuru yaptık ve dört bölgede dayanışma ağlarımız için ilgili numaralar verdik. Depremin hemen sonrasında çadırların kurulduğu, insanların buluştuğu afet toplanma alanlarında ihtiyaçlara dair hazırlıklar ve listeler yaptık. Ve depremden bu yana eksikleri hem İzmir’deki hem diğer illerdeki örgütlerimizle, semtlerde ulaşabildiğimiz mahallelilerle toparlamaya, toplanma alanlarına ulaştırmaya başladık. İlk etapta diğer örgüt ve kuruluşlarla direkt irtibata geçemesek de sonraki günlerde daha koordineli bir görüşme ve haberleşme ağı oluşturma imkânımız oldu. Aynı zamanda Emek Gençliği üyesi arkadaşlarımızla AFAD çadırlarının yapımına gönüllü olarak dâhil olup kolektif bir çalışma ördük. Kurduğumuz standlarda topladığımız ihtiyaç listelerinin dağıtımını gerçekleştirdik.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP): Gelen Yardımları İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırmaya Çalışıyoruz.

 Deprem anından itibaren farklı alanları gezdik, sonra Manavkuyu’ya geldik ve burada kaldık. İlk geldiğimiz zaman bir karmaşa vardı, bir boşluk olduğunu görünce burada konumlanmaya kararı verdik. Devletin AFAD, Kızılay gibi onlarca kurumu olmasına rağmen organize edemediği yardımları güvendikleri devrimcilere ulaştıran emekçiler birbirini koruyor. Yakınımızda hem Emrah Apartmanı hem de Rıza Bey Apartmanı var, iki enkazı da kaplayan, çok geniş bir alan. İlk geceden çadırlar kurulmaya başlandı, ertesi gün tamamen bir çadırkent oluştu. Belediyenin ve çeşitli örgütlerin de yardım stantları kurulmaya başladı. İkinci gün biz de ‘Dayanışma Yaşatır’ ağını kurma kararı aldık, sosyal medya ve tanıdığımız insanlar üzerinden bunu yaygınlaştırdık. Ertesi günden itibaren de hem bizimle alanda çalışmak isteyen hem de yardım getiren birçok insanla karşılaştık. Yüzlerce insana ulaştık, çeşitli düzeylerde 400’e yakın gönüllümüz var. Alanda nöbetleşe çalışan 100’e yakın insan var. Gelen yardımları tespit edip bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. İhtiyaç tespit etmek için alanda gezintilerimiz oluyor, kadınlara ve çocuklara özel ekipler çıkartıyoruz. “Bulunduğumuz deprem toplanma bölgelerinde, alanda çalışırken denk geldiğimiz tüm kurumlarla da dayanışma ilişkisi içerisinde ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz.” Çocuklarla ilgili özel planlar çıkartıyoruz. Biz ikinci gece burada çizgi film gösterimi yaptık, çocuk çadırı kurma fikrimiz var, onun üzerinde çalışıyoruz. Gönüllülerimizle Manavkuyu’da gelen yardımları tasnifleme ve ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor.

Gençlik Komiteleri: İlk İş Ege Deprem Koordinasyonu Kurulmuş

İlk işimiz deprem günü hızlı bir şekilde Ege Deprem Koordinasyonu’nu kurmak oldu. Deprem bölgesine giderek depremden en çok etkilenen yoksul bölgeleri, hasarlı binaların olduğu yerleri ve deprem toplanma bölgelerindeki ihtiyaçları tespit etmek ve bu ihtiyaçları gidermek için halkımızı Koordinasyon’a katılmaya, dayanışmaya çağırdık. Bu çağrımız yoğun karşılık buldu. İzmir Bayraklı Şehit Hakan Ünal Parkı’nda Ege Deprem Koordinasyonu Merkezi oluşturduk ve gençler olarak bulunduğumuz toplanma bölgesi başta olmak üzere Bayrakçı’daki tüm toplanma bölgelerindeki ihtiyaçları anlık tespit ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Böylece gerçek ve güncel ihtiyaç listeleri oluşturuyor ve doğru yerlere ulaştırıyoruz.

Başta Ege Deprem Koordinasyonu Merkezi’nin bulunduğu toplanma alanı olmak üzere parklardaki hemen tüm toplanma bölgelerinde yurttaşların çadırlara yerleşmesi, battaniye ihtiyaçlarının karşılanması gibi en temel konularda bile koordinasyon eksikliği olduğunu gördük. Bu eksikliği gideriyoruz. Ege Deprem Koordinasyonu ile öğretmenlere, psikologlara ulaşarak çocuklarla deprem toplanma bölgelerinde etkinlik ve atölyeler düzenlemeye başladık. Şimdi birkaç parkta başlayan etkinlik ve atölyeler ilerleyen günlerden birçok parkta yapılacak. Bu konuda duyurduğumuz ihtiyaç listesi de halkımız tarafından hızlı ve yoğun şekilde karşılanıyor. Dayanışma çalışmalarının en geniş kitlelerin katılabileceği şekilde yapılması gerektiği için herhangi bir kurum ya da parti ile örgütsel bir diyalog kurmadık. İzmir halkının yaşadığı bu deprem sonrasında kurumların değil, halkın dayanışmasını önemsiyoruz. Bulunduğumuz deprem toplanma bölgelerinde, alanda çalışırken denk geldiğimiz tüm kurumlarla da dayanışma ilişkisi içerisinde ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz.

Kavga Sosyalist Dergi: Temel İhtiyaçların Yanısıra Kitap Kampanyası Başlatıldı

Deprem sonrası ilk olarak diğer parti ve kurumlarla ortak hareket etme çabası içerisine girdik ve birlikte ihtiyaçların saptanıp mümkün olabildiğince karşılanabilmesi için SYKP İzmir İl Örgütü ile birlikte bağımsız katılımcıların da dâhil olduğu dayanışma ağı oluşturduk. Bu dayanışma ağıyla harekete geçerek ihtiyaç oranında çeşitli yerlerde depremzelerin temel ihtiyaçları karşılaşmaya çalışıldı. Çeşitli semtlerde kurulan çadır kentlerde çalışmalara devam ediyoruz. Temel ihtiyaçların yanısıra kitap kampanyası başlatıldı ve çadırların arasında kurulan stantlarla depremzedelere kitap dağıtımı sağlanıyor.

Öğrenci Faaliyeti: Oranın Öznesi Olan Kişilerle Beraber Çalıştık Ve Gerçek İhtiyaçlar Karşılandı

Deprem olduktan sonra zarar görenlerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin listesini oluşturmak için harekete geçtik. En sağlıklı ilerletebilecek sürecin oranın öznesi olan insanlarla irtibat kurduktan sonra işleyeceğini düşünüyorduk. Nitekim de öyle oldu. Dertler ve sorunlar bize anlık olarak telefondan aktarılıyordu. Bu sayede hemen müdahale edilebilecek süreçlerden haberdar oluyor ve nasıl hareket edebileceğimizi kestirmeye çalışıyorduk. Aşık Veysel Parkı’nda çadırımızı kurduk. Aslında burada yapmak istediğimiz şey şuydu: Yardımlar geliyor sürekli ama unutulan, atlanılan, kenarda kalan ihtiyaçlar nedir? Bunu saptamak önemliydi. Kurum olarak, Harmandalı Kültür Sanat Derneği, Yeni Hayat Kooperatifi, Eğitim-Sen, TMMOB, TTB ile koordineli olmaya çalışıyoruz.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP): Çadırların Kurulmasında, Maske, Su Ve Temel Gıdaların Dağıtılmasında Yardımcı Olduk.

Öncelikle depremin gerçekleştiği andan sonra yıkılan binaların yoğunlaştığı bölge olan Bayraklı bölgesine yoldaşlarımız bir an önce ulaşmaya çalıştılar. İlk olarak enkaz alanlarında bilgi alışverişini sağlayabilmek için diğer siyasi partilerle de iletişime geçildi. Öncelikle AFAD, itfaiye vs. ile birlikte dostlarımız da çalışmalara katıldılar. Sonrasında enkaz alanlarından sivillerin çıkarılması ile birlikte toplanma alanları ve parklarda deprem mağdurlarının barınma alanları kurulmaya başlandı. Çadırların kurulmasın, maske, su ve temel gıdaların dağıtılmasında yardımcı olduk.

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP): Koordinasyon Eksik, Biz Hijyen İhtiyacını Gidermeye Çalıştık

Depremden etkilenen halkımız ve yine depremden zarar gören canlılar için bir kriz masası oluşturarak kurtarma çalışmalarına katıldık. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışmayı örgütlemeye çalıştık. Temel ihtiyaçlardan, hijyen malzemelerinin karşılanmasına kadar dayanışma ağları örgütledik.

Âşık Veysel Çadırkent’te ve Buca Hipodrom Çadırkent’te dayanışma meclisi oluşturduk. Öte yandan bu Çadırkent’lerde kalan çocukları yaşadıkları travmadan uzaklaştırmak için çeşitli atölye çalışmaları örgütledik, örgütlüyoruz. Aynı zamanda temel hijyen malzemelerine erişimi kolaylaştırmak adına hijyen kitleri oluşturarak dağıtımını sağladık. İzmir çapında tüm kurumların içerisinde yer aldığı bir koordinasyon şu an itibariyle yok. Ancak halkımızın yaralarını sarmak, dayanışmayı daha güçlü örgütlemek için bu koordinasyon bugün kritik bir ihtiyaç.

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Evlerde Misafir Edilmesi Gereken Yurttaşlarımız İçin Organizasyonlar Yaptık

Öncelikle, depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralanan yurttaşlarımıza ve tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Deprem anından itibaren yetkili ve görevli arkadaşlarımız hızla enkaz bölgesine geçtiler ve kurtarma ekiplerinin bir parçası oldular. Ayrıca TİP İzmir İl Örgütü olarak hızla deprem sonrası, zaruri ihtiyaç listesi oluşturduk ve birçok ilçeyi kapsayan bir dayanışma kampanyası başlattık. Aynı anda partimizin tüm Türkiye’deki örgütleri bu kampanyamızın örülmesi için seferber oldu. Kampanya çok hızlı büyüdü ve ülkenin birçok yerinden, yurtdışından duyarlı yurttaşlarımız, katkılarını hızla sunmaya başladı. Gelen yardımları, planlı programlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, ulaştırmaya da devam edeceğiz.

Bir taraftan da, ağırlıkta deprem bölgesi Bornova-Bayraklı olmakla birlikte, başka ilçelerde örneğin Buca, Karşıyaka civarlarında depremden etkilenen yurttaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Gezici ekipler oluşturup, çadırlarda kalan ya da dışarıda kalmak zorunda olanlara direkt ihtiyaçlarını sorarak, somut olarak karşıladık. Evlerde misafir edilmesi gereken yurttaşlarımız için organizasyonlar yaptık. Diğer birçok parti ya da kurumun kendi örgütlülüklerini harekete geçirdiğini gördük. Açıkçası dayanışma faaliyeti gösteren tüm kurumların, tek bir çatı altında, bir koordinasyonla hareket etmediğini söyleyebiliriz. Bunu aşmak, gerekli platformu oluşturmak, daha planlı ve organize şekilde çalışmalarımızı verimli hale getirmek zorundayız. Bu konu, her kurumun gündemindedir diye düşünüyoruz. Çadır gibi ihtiyaçları olanları, eğer bizim elimizde yoksa İzmir Belediyesi yetkililerine yönlendirdik, çözüm üretmeye çalıştık.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Foto Galeri

Daha Fazla İçerik
Azerbeycan Ermenistan Savaş Siviller Top Atışı
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: DAĞLIK KARABAĞ’DA CEPHE HATTINDAKİ SİVİLLER KORUNMALI
%d blogcu bunu beğendi: