BİTKİ BAZLI DİYETİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ AZALTACAĞI BULUNDU

Stanford Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den bilim adamları, bitki bazlı beslenme ve sera gazı emisyonu arasında ilginç bir bağlantı keşfettiler: Dünya çapında bitki bazlı bir diyete geçişle birlikte hayvan tarımının küresel olarak kaldırılması, atmosferik sera gazlarının artışını 30 yıl boyunca etkin bir şekilde durduracak ve insanlığa fosil yakıtlara olan bağımlılığını sona erdirmek için daha fazla zaman tanıyacak.

Stanford Üniversitesi biyokimya bölümünde fahri profesör Patrick Brown, basit bir soruyu yanıtlamayı amaçladıklarını söyledi: Hayvan tarımının küresel olarak aşamalı olarak kaldırılmasının atmosferdeki sera gazları ve bunların küresel ısınma üzerindeki etkisi ne olur?

Brown, araştırmayı UC Berkeley’de genetik ve geliştirme profesörü olan Michael Eisen ile birlikte yazdı.

Açık erişim dergisi PLOS Climate’da yayınlanan modele göre, önümüzdeki 15 yıl içinde hayvansal tarımın aşamalı olarak durdurulması, 2100 yılına kadar karbondioksit (CO2) emisyonlarında yüzde 68’lik bir azalma ile aynı etkiye sahip olacaktır.

Bu, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere göre 2 santigrat derece ile sınırlamak için gerekli net emisyon azaltımlarının yüzde 52’sini sağlayacak. Yazarlar bu oranın uzmanların, felaket iklim değişikliğini önlemek için gereken minimum eşik olduğunu söylediklerini belirtiyorlar.

Science Daily’de yayınlanan bir rapora göre, değişiklikler, güçlü sera gazları metan ve nitröz oksitin doğal bozunmasından ve doğal ekosistemlerde biyokütlenin geri kazanımından, şu anda büyükbaş hayvanlara tahsis edilen insanlığın arazi ayak izinin %80’inden fazlasının geri kazanılmasından kaynaklanacak.

Hayvancılıktan Kaynaklanan Emisyonlar

Hayvancılıktan kaynaklanan sürekli emisyonların küresel ısınmaya katkıda bulunduğunu belirten ilk kişiler Brown ve Eisen değil. Ancak daha önce kabul edilmeyen şeyin- sığırlara dayalı ekonomiyi ortadan kaldırarak zararlı emisyonların kilidini açma potansiyeli-çok daha önemli olan “iklim fırsat maliyeti” olduğuna inanıyorlar.

Brown, hayvansal metan ve azot oksit emisyonları azaldığında, bu güçlü sera gazlarının atmosferik seviyelerinin on yıllar içinde önemli ölçüde düşeceğine inanıyor.

Ayrıca yem bitkileri ormanların ve vahşi çayırların yerini aldığında CO2’nin atmosfere salındığını belirtti. Hayvancılık aşamalı olarak kaldırıldığında, ormanlar ve çayırlar canlanacak, otlatma alanları tekrar biyokütleye dönüştürülebilir.

Araştırmacılar Küresel hayvancılık üretiminin tamamının veya bir kısmının aşamalı olarak durdurulmasının 2019 düzeylerinden net antropojenik veya insan kaynaklı emisyonları nasıl etkileyeceğini tahmin etmek için şu anda hayvancılığı desteklemek için kullanılan arazide hayvancılık üretimi, hayvancılıkla ilgili emisyonlar ve biyokütle geri kazanım potansiyeli hakkında kamuya açık verileri kullandılar.

Daha sonra, bu değişikliklerin atmosferik sera gazı seviyelerini ve yüzyılın geri kalanında ısınmayı nasıl etkileyeceğini tahmin etmek için temel bir iklim modeli kullandılar.

Diyetlerle İlgili Senaryoları Karşılaştırma

Brown ve Eisen dört diyet senaryosuna baktı: tüm hayvansal tarımın anında bitki temelli bir diyetle değiştirilmesi, dünya çapında yalnızca bitki diyetine 15 yıllık geçiş ve her birinin sığır etinin yalnızca bitkisel ürünlerle değiştirildiği varyasyonlar.

Tarım dışı emisyonların olası her senaryoda sabit kalacağını tahmin ettiler.  Bu senaryolarda eskiden sığır üretimi için kullanılan arazi, otlaklara, çayırlara, ormanlara ve diğer karbon emici bitkilere dönüştürülecekti.

Modele göre, hayvana dayalı tarımın tamamen aşamalı olarak kaldırılması en büyük etkiye sahip olurken, emisyon azaltımlarının yüzde 90’ı sığır ve koyun gibi geviş getiren hayvanların değiştirilmesiyle gerçekleştirilebiliyordu.

Yazarlar, hayvan tarımının küresel düzeyde aşamalı olarak kaldırılmasının neleri gerektireceği konusunda ayrıntılara girmeseler de, şunu kabul ediyorlar: “Bitki bazlı bir diyete küresel bir geçişin ekonomik ve sosyal etkileri başka yerlere göre  birçok bölge ve yörede akut sonuçları olacaktır.” (Nature World News)

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Foto Galeri

Daha Fazla İçerik
ARAZÖZLER KAZDAĞLARI’NDAKİ YANGIN BÖLGESİNE HALA ULAŞAMADI, HAVA DESTEĞİ ARTIRILDI
%d blogcu bunu beğendi: