Munzur Basın Açıklaması

BİR KEZ DAHA HAYKIRDILAR “MUNZUR ÖZGÜR AKACAK”

Bugün Türkiyenin birçok ilinde yapılan Munzur Gözelerine yönelik yapılaşmaya itiraz eden eylemlerden birisi de dün İstanbul Kadıköy Rıhtım caddesinde yapıldı. Basın açıklamasına ekoloji aktivistleri, çeşitli STÖ Kuruluşları, siyasi parti ve Demokratik Kitle Örgütü temsilcileri de katıldı. Yapılan açıklamada bir kez daha projeye izin verilmeyeceği belirtilerek kararlılık vurgusu yapıldı.

YERYÜZÜNDEN HABERLER-Dersim Ovacık İl Sınırlarında yer alan ve Munzur Nehrinin temel kaynağı olan Munzur Gözelerine yönelik Dersim Valiliği tarafından yapılmasına başlanan Rekreasyon Projesi adı altında yürütülen rant projesine karşı seslerini yükselten Dersimliler bugün Türkiye’nin bir çok ilinde bir kez daha projeye karşı olduklarını ve bu proje izin vermeyeceklerini ifade ettiler.  İstanbul Kadıköy Rıhtımı Önü’de İstanbul’daki basın açıklamasının adresi oldu. Saat 19.00’da Kadıköy Rıhtımı önünde yapıldı. Açıklama Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), Ankara Dersimliler Derneği, Demokratik Alevi Derneği, Devrimci Parti, Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi HDK Ankara Ekoloji Meclisi ortak imzası ile yapıldı.

Basın açıklamasına ekoloji aktivistleri, çeşitli STÖ Kuruluşları, siyasi parti ve Demokratik Kitle Örgütü temsilcileri de katıldı. Oldukça kalabalık bir grupla yapılan basın açıklaması sık sık Munzur Özgür Akacak, İnancıma Dokunma vb. sloganlarla kesildi. Yapılan basın açıklaması sonrası bir araya gelen kitle dağıldı. Yapılan basın açıklaması şöyle:  Tunceli İli Ovacık İlçesi Ziyaret Köyü sınırları dâhilinde doğan ve Munzur Nehri’nin kaynağı durumunda bulunan Munzur Gözeleri, 17.07.2003 tarihinde Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.

Gözeler Munzur Vadisinin Temel Kaynak Değeri

Gerek Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve gerekse de 728 sayılı İlke Kararı uyarınca 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsüne sahip Munzur Gözelerinde bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği halde 02.06.2020 tarihinde İhalesi yapılan “Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” ile 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde ve korunma alanında çeşitli yapı üniteleri inşa edilmesi öngörülmektedir.

“Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” Munzur Vadisi Millî Parkı’nın temel kaynak değeri Munzur Gözeleri ve çevresinde uygulanmak istenmektedir. Anılan Proje kapsamında; Çadır Kamp Alanları, Hayvan Kesimhanesi, Tuvalet, Otopark, Büfe, Stand Alanları, Yürüyüş Parkuru gibi yapılar planlanmaktadır.

Munzur Gözeleri, Munzur Nehri’nin kaynağıdır. Ve anılan Nehirde sadece Munzur Nehri’nde habitat bulunan “Salmo munzuricus” isimli endemik Kırmızı Benekli Alabalık türü bulunmaktadır. Anılan Alabalık türü Munzur Gözeleri ve yakın yerlerde sazlık alanlarda yumurta bırakmakta olup Munzur Gözleri ve çevresinde insan etkileşimini arttıracak yapılar öngörülmesi anılan Alabalık türünün habitat alanlarına zarar verecek ve anılan türün neslinin yok olması dahi gündeme gelebilecektir.

Proje Hukuka Aykırıdır

Munzur Gözeleri’nin kaynak bulduğu Ziyaret Köyü ve devamında (Ovacık İlçesi Merkezi dâhil) 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince kurulması lazım gelen Biyolojik Atıksı Arıtma Tesisi kurulmamıştır. Bu bakımdan Munzur Nehri’nin kaynağından itibaren insan etkileşiminin arttırılmasına dönük Proje yapılması da hukuka aykırıdır.

Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” İhalesi yapılmadan evvel 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince ÇED süreci işletilmesi ve projenin çevresel etkilerinin analiz edilmesi gerekirken anılan süreç işletilmemiştir.

Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarının korunmasına dair mevzuat hükümlerine aykırıdır. İhaleye konu projede planlanan yapılar için Mevzuatta belirtilen koruma mesafeleri nazara alınmamıştır.

İnanç Merkezi Mesire ve Ticaret Yeri Yapılmak İsteniyor

Munzur Gözeleri, Alevilik açısından kutsal bir ziyaretgâhtır. Bölgenin doğal dokusu binlerce yıl korunmuştur. Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekân olan Munzur Gözerlerinde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir. Munzur Gözelerinde ki Peyzaj projesi ile doğal bir inanç merkezi özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir. Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez. Bilimsel raporların hiçe sayılarak, yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir. Gözeler, Ziyaret alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Halkın, kanaat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz

Mevzuatta Belirtilen Tüm Tedbirler Alınmalıdır

Gelinen aşamada Munzur Gözeleri havzasının korunması için mevzuatta belirtilen tüm tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda Gözelere 1. derece Doğal Sit Alanı’nı olduğunu belirtir tabela konulmalı, alandaki Alan Koruma Kılavuzu istihdam edilmeli, Munzur Gözeleri inançsal ritüeller icra etme dışında insan etkileşimine kapatılmalıdır. Tuvalet gibi yapıların bilimsel açıdan en uygun alana yapılması gerekmektedir. Sit alanı ve koruma alanının olduğu gibi kalması doğallığının bozulmadan yapılması. Ziyaret köyü yeşil yazı ada ve koyun göllerinin atıklarının taşınarak arıtma sisteminin oluşturularak alan dışına taşınması gerekmektedir. Oluşturulmuş binanın sit alanı içerisinde bulunan metruk yapının vb yapılarının kaldırılması gerekmektedir. Peyzaj Düzenlemesi Adı Altında Munzur Gözlerinin Tahrip Edilmesine Hayır! Munzur Onurdur Onuruna Sahip Çık !” denildi. “Munzur Özgürdür Özgür Akacak!” Sloganları ile açıklamayı sona erdiren grup daha sonra dağıldı

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Foto Galeri

Daha Fazla İçerik
Derginin Kapak
SCİENCEUP’IN YENİ SAYISI ‘BİYOTERÖR’Ü KONU ALIYOR
%d blogcu bunu beğendi: