İbrahim İsmail Kurban

ALLAH İBRAHİM’E İSMAİL’İ KURBAN ETMEYİ EMRETMEDİ

(Hayvan Kurban Etmek Dini Zorunluluk Değil 2)

Kuran’ın, Allah’ın İbrahim’e oğlunu öldürmesini (kurban etme)  asla söylemediğine dikkat edin. Çok ince olsa da, bu çok önemlidir. Çünkü ahlaki ders İncil’de görünenden çok farklıdır.Kuran’ın hiçbir yerinde insanların hayatta kalmak için et yemesi ya da Arabistan’da bulunan hayvanlara erişimi olmayan et yiyen insanların Müslüman olmalarının mümkün olmayacağına dair herhangi bir açıklama yoktur

Kuran’ın, Allah’ın İbrahim’e oğlunu öldürmesini (kurban etme)  asla söylemediğine dikkat edin. Çok ince olsa da, bu çok önemlidir. Çünkü ahlaki ders İncil’de görünenden çok farklıdır. Burada, bize İbrahim’in, oğlunu katlettiğini gördüğü bir rüyayı anlatıyor. İbrahim rüyaya inandı ve rüyanın Allah’tan geldiğini düşündü; ancak Kuran, rüyanın Allah’tan geldiğini asla söylemedi. Bununla birlikte, İbrahim ve İsmail’in en büyük fedakârlığı yapma istekliliği  – İbrahim oğlundan İsmail’in kendi hayatından -Kendilik kavramlarını ve maddi âlemdeki yanlış bağlanmayı aşabilir, böylece kendileri ile Allah arasındaki perdeyi kaldırırlar, Allah’ın merhameti Hakikatin Ruhu olarak üzerlerine iner ve ilahi bilgelikle aydınlanırlar.(Böylelikle adaletin boşa çıkmasını önlemekle birlikte bir zamanlar ve tamamen, günahın vekâleten kefaretinin yanlış kavramını düzeltilir).

Allah İbrahimden Oğlunu Öldürmesini İstemedi

Şüphesiz, Bağışlayıcı, En Merhametli – bir babanın ‘öldürmeyecekler’ emrine karşı çıkmasını asla istemez, oğlunu O’nun tarafından kabul edilmek için öldürür. Çünkü Kuran, Allah’ın asla kötülüğü savunmadığına (bkz. “Onlar bir kötülük yaptıkları zaman: “Babalarımızı bu yolda bulduk, bunu bize Allah emretti.” derler. De ki: “Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?” (Araf:28) ya da “Haberiniz olsun ki Allah, size adaleti, iyi davranmayı ve yakınlara yardımda bulunmayı emrediyor; hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklıyor; dinleyip anlayıp tutasınız diye size öğüt veriyor.”  ve yalnızca Şeytan’ın kötülük ve kötülükleri savunduğunu öğretir. (“Ey iman edenler; şeytanın adımlarına uymayın. Kim, şeytanın adımlarına uyarsa; bilsin ki o, hayâsızlığı ve kötülüğü emreder. Şayet Allah’ın sizin üzerinizde lütuf ve rahmeti bulunmasaydı; hiç biriniz ebediyyen temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah Bilendir ve İşitendir.) Allah’ın ahlaka aykırı bir davranışta bulunmamızı isteyeceği fikri Allah’ın adaletine aykırıdır.

İbrahim ve İsmail Kıssası Bir Dayanışma Öğüdü Oldu

Bu olayı izleyen yıllık geleneğe kadar (yani İbrahim’i ve İsmail’in büyük kendini kurban etme fedakârlığını anmak için bir koçun feda edilmesi), onu anlamak zorundayız ve Kuran’ın hayvan kurban etmeyle ilgili olan bakışını, bu vahiylerin alındığı zaman ve mekân koşullarıyla bağlantılı olarak ve insanları kendi sınırlı yaşam koşullarını kendi toplumunun daha fakir üyeleriyle paylaşarak kişisel bir fedakârlık yapmaya nasıl çalıştığını anlamak durumundayız.

Demek ki İslam’ın kurban ritüeline yönelik imasının altında yatan kan bağışlaması değil, ya da başkasının ölümüyle Tanrı’nın lütfunu kazanmak istemek değil; aksine kişinin mülklerini ve değerli yiyeceklerini diğer insanlarla paylaşarak kişisel rızkları ve kişisel fedakârlıkları için Tanrı’ya şükretme eylemidir. Ritüel kendi başına kurban değildir. Bu Bireylerin mümkün olduğu kadar çabuk öldürdüğü bir cinayet yöntemdir. Ve yalnızca Allah’ın bir yaşamı alma hakkı olduğunu, Allah’ın yaratışındaki mütevazı bir üyesi olarak kalışa ihtiyacı olduğunu kabul eder.

Hayvan Kesmek Putperest Arabistan’da Bir Gelenekti

Öyleyse kurban hakkında ve 500’lü yıllarda Arabistan’daki yaşamın nasıl olduğunu görebilmek için Kuran’daki uygun ayetlerin bazılarını inceleyelim. “Sizin için onlarda muayyen bir zamana kadar bir takım menfaatler vardır, sonra da varacakları yer Beyti atika müntehîdir (Korunmuş Eski Evdir)” ( Hacc:33)

Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders (ibret) vardır; karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var. Sizler onlardan yemektesiniz. (Mü’minûn: 21)

“Biz her ümmet için bir «Mensek» (ibadet yeri ç.n) kıldık, O’nun kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar diye. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır, artık yalnızca O’na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver.” (Hacc: 34)

“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!   (Hacc:37)

Allah Zalimce Yaradılışa Uygun Olarak Et Yemeye İzin Vermiştir

Tek gerçek tanrıya et ya da kanın kabul edilebilir olduğunu kimse düşünmemelidir. Allah’ın kan kurbanından mahrum bırakılabilmesi mantıklıydı, çünkü bu yani et ve kandan Tanrının da İstifade edeceği düşüncesi bir pagan âdetiydi. Ancak Allah kalplerimizin sunularını kabul eder ve böyle bir teklifin sembolü olarak, görünür bir kurum gereklidir. Zalimce yaratılış üzerine bize güç vermiş ve et yememize izin vermiştir; ancak yalnızca hayatı üstlenmek için ciddi bir şekilde onun adını telaffuz edersek, bu ciddi tavır olmadan yaşamın kutsallığını unutmamaktayız. Bu çağrıya göre, zalimlikten vazgeçilmemenin düşüncelerimizde olmadığını, sadece yemek için ihtiyaç olduğunu “hatırlattı” (Yusuf Ali yorumu)

Yukarıdaki Kuran’ın pasajlarından fedakârlık meselesinin o yerde ve o zaman diliminde Arap toplumunda hayvanlarla oynanan rolü ile ilişkili olduğu açıktır.(aynı iklim ve kültüre sahip diğer toplumlarla birlikte).İnsanlara Allah’a şükretmeleri ve Allah’a onlara verdiği rızk için dua etmeleri, ayrıca kendilerine verilenlerden dolayı Allah’a olan sadakatlerini göstermek için kendilerine ait olan değerli bir şeyi kurban etmeleridir (bu durumda onların hayatta kalmasının temelini oluşturan özel hayvanlardır.)

Kurban Allah’ın Rızık Olarak Verdiği Şeylere Dairdir

Kurban töreni, Allah’ın insanlığa rızk olarak verdiği şeylere özgüdür. Bu rızıkların her zaman dört ayaklı çeşitliliğe ait olduğu varsayımı yanlıştır.

İncili Genesis babında dendiği gibi, erken dönem insanın öncelikle vejetaryen olduğunu gösteren çok sayıda kanıt mevcut, “İşte yeryüzünde tohum veren her otu ve tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak.” (Genesis:29)

Nitekim İncil’e göre, Tufan’dan sonra insanlara normal besinler kıt olabileceğinden, eti yemesine izin verilmiştir (muhtemelen hayatta kalma nedenlerinden ötürü).Ve farklı zamanlarda ve yerlerde ve kültürden kültüre hayatta kalmak için mevcut olan şey çeşitlidir. Alaska ve Kuzey Kanada’daki yerli Amerikan kabileleri, sadece balıklara, foklara, balinalara erişebiliyordu. Belirli ada halklarının ise yalnızca balıkları vardı. Yine de diğer popülasyonlar vejetaryen kalırken, öncelikle meyve ve fındık yiyordu.

Kuran’ın hiçbir yerinde insanların hayatta kalmak için et yemesi ya da Eski Arabistan’da bulunan hayvanlara erişimi olmayan et yiyen insanların Müslüman olmalarının mümkün olmayacağına dair herhangi bir açıklama yoktur. Yine Kuran’ın hiçbir yerinde kurban etmenin, bazen öldürmek zorunda kaldıklarımız için Allah’a şükretmekten başka bir amaç için kullanıldığını ima etmediği, yâda onu daha muhtaç olan komşularımızla paylaşmak için bir mülk olarak düşünülen bir şeyin kişisel bir fedakârlığı olarak verilmesi dışında et yemek ve hayvan öldürmek için bir emir yoktur. (Animals İn İslam) (Devam Edecek)

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Foto Galeri

Daha Fazla İçerik
Doğu Karadeniz Sel Ölüm
“DOĞU KARADENİZ’DE 650 KİŞİ ÖLDÜ” ARAŞTIRILSIN
%d blogcu bunu beğendi: